ENTHOUSIASTE COMMUNICATIEVE MEDEWERKER AB REGISTER

Als communicatieve medewerker van AB Register vzw zorg je mee voor de dagelijkse werking van het antibioticummonitoringsysteem. In AB Register wordt het antibioticumgebruik in de varkens-, pluimvee- en melkveesector gemonitord. Je komt dagelijks in contact met de veehouders die gebruik maken van het systeem: ruim 3.400 varkenshouders, 900 pluimveehouders en binnenkort meer dan 4000 melkveehouders. Daarnaast help je ook de verschaffers (dierenartsenpraktijken, mengvoederfabrikanten en apothekers) waar nodig verder bij het registreren van hun verschafte antibiotica.
Je werkt samen met en rapporteert aan de coördinator van  AB Register.

Interesse? Klik hieronder voor de uitgebreide vacature en contactgegevens! 

https://www.vlam.be/nl/vacature/enthousiaste-communicatieve-medewerker-ab-register

Nuttige documenten

Reglement en handleiding
Infosessies opstart AB Register
Geneesmiddelenlijst pluimvee
  • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw