Kom uw hokstickers ophalen!

In het verhaal van bio-veiligheid willen wij onze deelnemers uitrusten met reflecterende hokstickers die op een duidelijke en uniforme manier de nummering van uw hokken aangeven.
Met deze hokstickers heeft u de mogelijkheid om te tonen dat u als Belplume-lid bio-veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel houdt.

De hokstickers zijn uitgerust met het Belplume-logo, een nummer en 4 pictogrammen die wijzen op de belangrijkste maatregelen in verband met bio-veiligheid.
Omdat de hokindeling voor iedereen en op elk tijdstip duidelijk moet zijn, reflecteren de stickers in de donker als er met een zaklamp op geschenen wordt.

Op basis van het aantal hokken dat u geregistreerd heeft in het AB-register, liggen uw persoonlijke stickers per beslag klaar op de Belplume-stand.
U kan deze samen met een ontsmettingspompje afhalen van 16 tot 17 februari tussen 10:00 en 18:00.

Moesten uw stalborden ontbreken of aan vervanging toe zijn, kan u deze aanvragen (formulier vindt u op onze website) en ook ophalen op onze stand.
https://www.belplume.be/Nieuws.php

Bezoek ons op Agridagen!

16, 17 en 18 februari 2018 zal Belplume aanwezig zijn te Ravels.
We verwelkomen je graag met hokstickers en een woordje uitleg!

Adresse:
Geeneinde 54
Ravels
De 10h00 à 18h00

http://www.agridagen.be/
AB REGISTER voor PLUIMVEE

De maatschappelijke bezorgdheid rond geneesmiddelengebruik en antibioticumresistentie is de laatste jaren sterk toegenomen. Als sector hebben we hierin een belangrijke rol te spelen. Belplume nam in 2013 het voortouw door het gebruik van de AB Check op te nemen in zijn kwaliteitswerking. Vanaf 2017 zet Belplume een stap verder door aan te sluiten bij AB Register, een online databank waarin voor elk individueel bedrijf het antibioticumgebruik kan worden bijgehouden. Via dit initiatief zal het antibioticagebruik in de pluimveehouderij op grote schaal in kaart gebracht kunnen worden en wordt er een basis gecreëerd voor analyse en adviesverlening.
Deelname aan AB Register wordt vanaf 15 mei 2017 verplicht voor alle pluimveehouders binnen het Belplume kwaliteitssysteem. U zal van ons een brief ontvangen waarin gedetailleerd zal worden toegelicht hoe u zich moet aanmelden bij AB Register. Meer informatie kan u terugvinden onder het menu-item 'AB Register'.

Belplume

Belplume is een Belgisch kwaliteitssysteem waarin alle schakels van zowel de braadkippen- als de legkippenkolom vertegenwoordigd zijn.

Op vandaag zijn meer dan 90% van de Belgische braadkippenbedrijven aangesloten bij Belplume. Daarnaast nemen ook 73 bedrijven uit de legkolom deel evenals 16 broeierijen, 8 slachthuizen en 24 transportbedrijven.

Deze bedrijven worden jaarlijks door onafhankelijke ISO 17065-geaccrediteerde inspectie-instellingen gecontroleerd op de naleving van het Belplume-lastenboek.

Het kwaliteitssysteem omvat alle wettelijke voorwaarden zodat pluimveehouders voor hun pluimveeactiviteit onmiddellijk in orde zijn met de autocontrole. Via de bovenwettelijke eisen die zijn opgenomen wordt het kwaliteitsniveau van de deelnemers onderstreept en wordt gelijkwaardigheid bekomen met buitenlandse systemen. Zo is er uitwisselbaarheid met het Nederlandse kwaliteitssysteem IKB-Kip. Daarnaast wil Belplume dienen als basiscertificering voor de distributieketen. Tot slot is in het Belplume kwaliteitssysteem ook een uniek traceringsysteem voorzien dat snelle en efficiënte tracering doorheen de ganse productiekolom toelaat.

Op deze website vindt u meer info terug over de werking van Belplume, de normen en de deelnemers.

  • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw