Activatie addenda 02.2020

Graag informeren we u over de activatie van nieuwe addenda bij uw huidig lastenboek.
Voor u als pluimveehouder, betekent dit dat er enkele extra eisen worden gesteld waaraan u dient te voldoen.

Welke addenda worden geactiveerd?

1.       AB Register

2.       Opsplitsen van beslagen

3.       Professioneel biocide gebruiker

Wat houden deze extra eisen in?

In de komende weken krijgt u van Belplume een persoonlijke mail met hierin het aangepaste lastenboek met de nieuwe addenda.

Deze addenda zijn voor alle lastenboeken (Reproductie, opfok legkippen, legkippen en braadkippen) hetzelfde.

Wanneer moet ik in orde zijn?

Er wordt met een overgangsperiode van 1 maand gewerkt.
Op 01/03/2020 dient u in regel te zijn met de addenda.

Graag informeren we u over de activatie van nieuwe addenda bij uw huidig lastenboek.
Voor u als pluimveehouder, betekent dit dat er enkele extra eisen worden gesteld waaraan u dient te voldoen.

Welke addenda worden geactiveerd?

1.       AB Register

2.       Opsplitsen van beslagen

3.       Professioneel biocide gebruiker

Wat houden deze extra eisen in?

In de komende weken krijgt u van Belplume een persoonlijke mail met hierin het aangepaste lastenboek met de nieuwe addenda.

Deze addenda zijn voor alle lastenboeken (Reproductie, opfok legkippen, legkippen en braadkippen) hetzelfde.

Wanneer worden de addenda van kracht?

Er wordt met een overgangsperiode van 1 maand gewerkt.
Op 01/03/2020 zijn de addenda van kracht.

Wenst u zich vroeger te informeren?
Hieronder kan u de extra addenda 02.2020 terugvinden.

Normalisering situatie

Nà de H3-problematiek:

Vanaf 03/10/2019 hervatten de Belplume controles

Vanaf 03/10/2019 eindigen de Belplume maatregelen getroffen vanwege de H3-problematiek.

Dit houdt in dat:

1. Alle Belplume audits opnieuw hervat worden.

2. Alle pluimveehouders, broeierijen en GSP-bedrijven die een zelf ingevulde checklijst hebben opgestuurd, zullen een nacontrole krijgen.

3. Alle nacontroles zijn afgerond tegen 31/12/2019.

4. De auditors mogen opnieuw de stallen betreden om de Belplume voorwaarden te controleren.

5. De bio-veiligheidsmaatregelen wordt strikt opgevolgd.

6. Elke bezoeker (inspecteur, auditor, dierenarts, etc) houdt zich strikt aan het Belplume hygiëneprotocol.


Bio-veiligheidsmaatregelen H3-problematiek

 1. Verhoogde waakzaamheid op stalniveau met inzenden van monsters bij gedaalde legproductie, verhoogde sterfte, verminderde eetlust/wateropname of klinische symptomen.

 2. Beperken van de toegang tot het bedrijf en zeker de stallen tot het absolute minimum en enkel wat noodzakelijk is in het kader van de bedrijfsvoering

 3. Ontsmetting van de voertuigen bij binnenrijden en verlaten van het bedrijf met een toegelaten biocide (zie lijst met toegelaten producten: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/ListedesPBPT3_H5N1_000.pdf)

 4. Verplicht 1 op 1 transport van pluimvee.

 5. De toegang tot het eilokaal is verboden voor personen die niet tot het bedrijf behoren.

 6. De afvoer van pluimvee, uitgezonderd eendagskuikens en slachtdieren, is maar toegelaten indien een monsterneming en analyse voordien de afwezigheid van het H3-virus hebben aangetoond.

 7. De afvoer van broedeieren van een vermeerderbedrijf, uitgezonderd met bestemming een brekerij, is enkel toegelaten indien een geregelde monsterneming en analyse bij de moederdieren de afwezigheid van het H3-virus hebben aangetoond.

 8. Bezoekers (inclusief auditors) parkeren steeds hun wagen buiten het bedrijfsterrein.

 9. Vanaf het betreden van het bedrijfsterrein, doet de bezoeker overschoenen aan.

 10. Wanneer de stallen worden bezocht, kleedt de bezoeker zich steeds in bedrijfseigen kledij en per hok wordt van hokeigen schoeisel gewisseld.

 11. Bij het betreden en verlaten van elk hok, worden de handen ontsmet

Hygiëneprotocol bezoekers

Elke bezoeker, inclusief FAVV-inspecteurs, auditors, dierenartsen, etc, moet zich minimaal aan het Belplume hygiëneprotocol houden. 

! Extra maatregel voor reproductiebedrijven ! 
 • Bij het betreden van het bedrijf moet gedoucht worden. 
 • Ook bij het verlaten van het bedrijf moet opnieuw gedoucht worden

Indien de bezoeker weigert het protocol te volgen, wordt hem/haar de toegang van het bedrijf ontzegd. 

Frequent gestelde vragen:

Wat zijn de gevolgen als ik mijn certificaat langer dan 3 maanden laat vervallen?
U verliest uw Belplume certificaat.
Daarna moet u zich opnieuw inschrijven.
U moet een erkenningsaudit laten uitvoeren in plaats van een opvolgingsaudit.
De erkenningsaudit is per definitie een large audit waardoor dit extra kosten met zich meebrengt.


Hoe kan ik mij opnieuw inschrijven?
 1. Download het juiste inschrijvingsformulier 
 2. Bezorg het ingevulde inschrijvingsformulier aan info@belplume.beBelplume

Belplume is een Belgisch kwaliteitssysteem waarin alle schakels van zowel de braadkippen- als de legkippenkolom vertegenwoordigd zijn.

Op vandaag zijn meer dan 90% van de Belgische braadkippenbedrijven aangesloten bij Belplume. Daarnaast nemen ook 73 bedrijven uit de legkolom deel evenals 16 broeierijen, 8 slachthuizen en 24 transportbedrijven.

Deze bedrijven worden jaarlijks door onafhankelijke ISO 17065-geaccrediteerde inspectie-instellingen gecontroleerd op de naleving van het Belplume-lastenboek.

Het kwaliteitssysteem omvat alle wettelijke voorwaarden zodat pluimveehouders voor hun pluimveeactiviteit onmiddellijk in orde zijn met de autocontrole. Via de bovenwettelijke eisen die zijn opgenomen wordt het kwaliteitsniveau van de deelnemers onderstreept en wordt gelijkwaardigheid bekomen met buitenlandse systemen. Zo is er uitwisselbaarheid met het Nederlandse kwaliteitssysteem IKB-Kip. Daarnaast wil Belplume dienen als basiscertificering voor de distributieketen. Tot slot is in het Belplume kwaliteitssysteem ook een uniek traceringsysteem voorzien dat snelle en efficiënte tracering doorheen de ganse productiekolom toelaat.

Op deze website vindt u meer info terug over de werking van Belplume, de normen en de deelnemers.

 • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw