Lastenheft - GDP-Geflügel

Title

Eén van de erkenningsvoorwaarden van GSP-Pluimvee is dat allemedewerkers van het pluimveeservicebedrijf de opleiding GSP-Pluimvee moeten volgen.
* Voor pluimveevangbedrijven en reinigingsbedrijven geldt de bijzondere regel dat bij de 
praktijkwerkzaamheden minimum één medewerker op vier de vereiste opleiding GSP-Pluimvee gevolgd moet hebben.”

Deze opleiding wordt georganiseerd door vzw Belplume in samenwerking met vzw Servi-Pluim, de beroepsvereniging voor pluimveeservicebedrijven. 

Verplichting:       

                           Certificaat Algemene opleiding                                                        -  Levenslang

                           Certificaat Specifieke opleiding reiniging en ontsmetting           -  Elke 5 jaar vernieuwen

                           Certificaat Specifieke opleiding Vaccinatie                                     -  Elke 5 jaar vernieuwen

Datum:
                           19/09/2020 van 08:00 tot 12:00

                            *Agenda kan nog gewijzigd worden*
                            08:00 - 09:45 Algemene opleiding
                            10:00 - 10:45 Specifieke opleiding Reinigen en ontsmetten
                            11:00 - 11:45 Specifieke opleiding Vaccinatie

Locatie:
                            Digitaal via Microsoft Teams

                            U ontvangt van Belplume een uitnodiging per mail met een link.

                            Met deze link kan u deelnemen aan de opleiding.

Afspraken:

  1. Elke deelnemer heeft een eigen computer waar dat hij/zij de opleiding kan volgen. (Computers worden niet gedeeld)

  2. Elke deelnemer beschikt over een camera & microfoon.

  3. Elke deelnemer beschikt over goede, stabiele internetverbinding

  4. Er hoeft geen extra software geïnstalleerd te worden op de PC.

  5. Elke deelnemer bevindt zich in een stille ruimte waar hij/zij niet gestoord kan worden.

  6. Deelnemers werken niet samen aan de test.

Kostprijs:
                      Algemene opleiding:                                               €35 per persoon (lid van Servi-pluim) of €70 per persoon (geen lid Servi-pluim)
                      Specifieke opleiding reiniging en ontsmetting:  €35 per persoon (lid van Servi-pluim) of €70 per persoon ( geen lid Servi-pluim)
                      Specifieke opleiding Vaccinatie:                            €35 per persoon (lid van Servi-pluim) of €70 per persoon ( geen lid Servi-pluim)

Hoe inschrijven?
            
                        Via onderstaande link op de Belplume website

                        ! Pas na bevestiging van Belplume, bent u ingeschreven voor deze opleiding !

Inschrijvingsformulier GSP opleiding 19/09/2020

Außenstehende Betriebe oder Betriebseinheiten, die berufsmäßig bestimmte Dienstleistungen verrichten - etwa Geflügelimpfung, Tiere einfangen und verladen, Stalldesinfizierung und -reinigung, Ungezieferbekämpfung - dürfen nur dann verpflichtet werden, wenn sie nach der GDP-Regelung Geflügel zertifiziert sind. Betriebe mit dem Zertifikat "Gute Dienstleistungspraxis" haben ein administratives und visuelles Audit durch eine akkreditierte Kontrollstelle mit Erfolg durchlaufen; diese bescheinigt ihnen sorgfältige Arbeitsweise, Tierkrankheiten-Prävention, Wahrung der Betriebshygiene und laufende Mitarbeiter-Weiterbildung.
  • Die Bilder sind das geistige Eigentum des VLAM vzw