Tarieven

In onderstaande tabel kan u de tarieven van elke onafhankelijke controle instelling terugvinden voor het uitvoeren van audits én het afleveren van certificaten op basis van de verschillende Belplume-lastenboeken en het GSP-lastenboek vanaf 01/10/2021 dit volgens de accreditatienorm ISO/IEC 17065.
 

PLUIMVEEHOUDERS

De tarieven (exclusief BTW) voor pluimveehouders zijn geldig voor de lastenboeken:

 • Braadkippenbedrijven
 • Legkippenbedrijven
 • Opfok legkippenbedrijven
 • Reproductiebedrijven braadkippen
 • Reproductiebedrijven legkippen

 

De totaalprijs voor een audit (exclusief BTW) = tarief van de OCI + jaarlijkse Belplume bijdrage.

In elke tabel wordt per controle instelling een tarief vermeld voor:

 • LARGE audit (= intiële audit en herhaalt zich elke 3 jaar)
 • MEDIUM audit (= tussentijdse audit)
 • FYSIEKE hercontrole (= bij non-conformiteiten die visueel gecontroleerd dienen te worden)
 • ADMINISTRATIEVE hercontrole (= bij non-conformiteiten die administratief gecontroleerd dienen te worden)
 • KORTING (= korting die kan gehanteerd worden in het geval van een pluimveehouder met twee of meer bedrijven op een verschillend adres maar in de nabijheid van elkaar (b.v. in dezelfde straat).)

 

Belangrijke opmerkingen:

 • De opgegeven tarieven zijn de maximale tarieven voor een Belplume audit.
 • Als Belplume deelnemer bent u vrij om eerst een offerte aan te vragen bij uw onafhankelijke controle instelling.
 • De autocontrole audit (G040 pluimvee) zit vervat in de prijs van de LARGE audit voor pluimveebedrijven.
  Indien u géén autocontrole certificaat wenst, dient u dit aan te geven bij uw controle instelling.
 • Alle metingen om het Belplume certificaat te verkrijgen, zijn vervat in de maximale tarieven.
 • Korting geldt per extra locatie uitgevoerd op dezelfde dag en gelegen op minder dan 5 km van het eerste bedrijf.


 

BROEIERIJEN

Het tarief (exclusief BTW) voor broeierijen is geldig voor het lastenboek broeierijen.

De totaalprijs voor een audit (exclusief BTW) = tarief van de OCI + jaarlijkse Belplume bijdrage.

Belangrijke opmerkingen:

 • De opgegeven tarieven zijn de maximale tarieven voor een Belplume audit.
 • Als Belplume deelnemer bent u vrij om eerst een offerte aan te vragen bij uw onafhankelijke controle instelling.
 • Alle metingen om het Belplume certificaat te verkrijgen, zijn vervat in de maximale tarieven.

Slachthuizen & uitsnijderijen

Het tarief (exclusief BTW) voor slachthuizen & uitsnijderijen is geldig voor het lastenboek slachthuizen & uitsnijderijen.

De totaalprijs voor een audit (exclusief BTW) = tarief van de OCI + jaarlijkse Belplume bijdrage.

Belangrijke opmerkingen:

 • De opgegeven tarieven zijn de maximale tarieven voor een Belplume audit.
 • Als Belplume deelnemer bent u vrij om eerst een offerte aan te vragen bij uw onafhankelijke controle instelling.
 • Alle metingen om het Belplume certificaat te verkrijgen, zijn vervat in de maximale tarieven.

Transport van levend pluimvee

Het tarief (exclusief BTW) voor transport is geldig voor het lastenboek Transport van levend pluimvee.

De totaalprijs voor een audit (exclusief BTW) = tarief van de OCI + jaarlijkse Belplume bijdrage.

Belangrijke opmerkingen:

 • De opgegeven tarieven zijn de maximale tarieven voor een Belplume audit.
 • Als Belplume deelnemer bent u vrij om eerst een offerte aan te vragen bij uw onafhankelijke controle instelling.
 • Alle metingen om het Belplume certificaat te verkrijgen, zijn vervat in de maximale tarieven.
 • Indien een broeierij reeds het Belplume certificaat heeft behaald, wordt de jaarlijkse Belplume bijdrage van de transport-activiteit niet aangerekend aan de broeierij.
  De totaalprijs van de audit bestaat hierbij enkel uit het tarief van de OCI.

GSP BEDRIJVEN

Het tarief (exclusief BTW) voor GSP-bedrijven is geldig voor het lastenboek GSP-bedrijven.

De totaalprijs voor een audit (exclusief BTW) = tarief van de OCI + jaarlijkse Belplume bijdrage + éénmalige Servi-pluim inschrijving

Belangrijke opmerkingen:

 • Bij inschrijving wordt het service-bedrijf automatisch ingeschreven voor de beroepsorganisatie Servi-Pluim.
  Hiervoor wordt een éénmalige kost van 100 € voor één activiteit en 50 € per bijkomende activiteit aangerekend.
 • De opgegeven tarieven zijn de maximale tarieven voor een GSP audit.
 • Als GSP-deelnemer bent u vrij om eerst een offerte aan te vragen bij uw onafhankelijke controle instelling.
 • Alle metingen om het GSP certificaat te verkrijgen, zijn vervat in de maximale tarieven.