Belplume AB-COACH pluimvee

Vanaf augustus 2022 kunnen AB-coachen ingezet worden op pluimveebedrijven!

De begeleiding van pluimveebedrijven door een AB-coach maakt deel uit van de stapsgewijze opvolging van bedrijven met een langdurig hoog antibioticagebruik.

Het concrete doel is om bij het eerstvolgende antibiotica rapport (6 maanden ná het laatste rapport) een trendwijziging van het antibioticagebruik te verwezenlijken bij het Belplume pluimveebedrijf.

De pluimveehouder kiest samen met de bedrijfsdierenarts zelf een AB-coach uit onderstaande lijst.
De AB-coach wordt binnen de 14 dagen ná ontvangst van het rapport gecontacteerd door de pluimveehouder.

Tussen de AB coach en de veehouder wordt er een contract van beperkte duur afgesloten.
Een standaard contract is beschikbaar vanuit Belplume vzw (zie onderaan de pagina).

Het coaching-traject bevat minstens volgende elementen;

 1. Grondige voorbereiding eerste bezoek:
 • Analyse van de antibiotica rapporten
 • Analyse van de vorige actieplannen
 1. Eerste bezoek:
 • Een oorzakenanalyse wordt uitgevoerd door een grondige inventarisatie van de huidige stand van zaken op het bedrijf (management, diergezondheid, bioveiligheid, antibioticumgebruik, etc.).
 • Opmaken Belplume actieplan
 1. Verwerking eerste bedrijfsbezoek:
 • Verwerken van de resultaten
 • Eventueel bijkomend contact met andere actoren (broeierij, veevoederleverancier,…)
 • Rapport van de oorzakenanalyse
 • Finaliseren Belplume actieplan
 1. Voorbereiding tweede bezoek
 2. Tweede bezoek:
 • Evaluatie van de impact van het Belplume actieplan
 • Eventuele bijsturing van het actieplan.
 1. Verwerken tweede bedrijfsbezoek
 • Eventuele bijsturing van het actieplan.
 1. Een eindrapport.

 

Het coaching-traject dient binnen een periode van 6 maanden volledig doorlopen te zijn.

De kosten die gekoppeld zijn aan de AB-coaching worden door de veehouder zelf gedragen.

Erkende Belplume AB-coachen:

Enkel onderstaande AB-coaches zijn erkend door Belplume vzw om Belplume leden te begeleiden:

 

Documenten

Open vacature AB Coach

Double Click here to edit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit