Vacature: AB COACH pluimvee

AB COACH (m/v/x)

Een verantwoord antibioticumgebruik is één van de speerpunten in het kwaliteitsbeleid binnen Belplume. Over de jaren heen implementeerde Belplume een uitgebreid en onderbouwd antibioticumbeleid. Belplume ondertekende mee voor zowel het AB convenant 2016-2020 als het recente convenant 2020-2024. Er werden verschillende maatregelen uitgewerkt om de doelstellingen in deze convenanten na te streven. Een verantwoord antibioticumbeleid blijft ook in de toekomst een kernwaarde binnen onze kwaliteitswerking.
Vanaf februari 2022 zal Belplume AB coaches inzetten ter begeleiding van bedrijven die langdurig een hoog antibioticumgebruik vertonen. Daarvoor is Belplume nu op zoek naar coaches die zich willen engageren om onze leden te begeleiden in hun traject naar een lager en verantwoord antibioticumgebruik.

TAKEN

 Als AB coach zorgt u voor een gerichte, bedrijfsspecifieke begeleiding met als doel:

 • Een oorzakenanalyse van het langdurig hoog antibioticumgebruik op het bedrijf.
 • Een optimalisatie van de diergezondheid en het bedrijfsmanagement in de brede zin via gerichte interventies en/of de toepassing van alternatieve strategieën.
 • Duurzame verandering van de bedrijfsvoering in samenspraak met alle betrokken actoren op het bedrijf, met een reductie van het antibioticagebruik tot gevolg en zonder verlies aan economische rentabiliteit.
 • U gaat een resultatenverbintenis aan om bij het eerstvolgende antibiotica rapport (6 maanden ná het laatste rapport) een trendwijziging van het antibioticagebruik te verwezenlijken.

Het coaching-traject bevat minstens volgende elementen;

 1. Grondige voorbereiding eerste bezoek:
 • Analyse van de antibiotica rapporten
 • Analyse van de vorige actieplannen
 1. Eerste bezoek:
 • Een oorzakenanalyse wordt uitgevoerd door een grondige inventarisatie van de huidige stand van zaken op het bedrijf (management, diergezondheid, bioveiligheid, antibioticumgebruik, etc.).
 • Opmaken Belplume actieplan
 1. Verwerking eerste bedrijfsbezoek:
 • Verwerken van de resultaten
 • Eventueel bijkomend contact met andere actoren (broeierij, veevoederleverancier,…)
 • Rapport van de oorzakenanalyse
 • Finaliseren Belplume actieplan
 1. Voorbereiding tweede bezoek
 2. Tweede bezoek:
 • Evaluatie van de impact van het Belplume actieplan
 • Eventuele bijsturing van het actieplan.
 1. Verwerken tweede bedrijfsbezoek
 • Eventuele bijsturing van het actieplan.
 • Een eindrapport.

Het coaching-traject dient binnen een periode van 6 maanden volledig doorlopen te zijn.

Naast de veehouder en de bedrijfsdierenarts is het wellicht nodig dat ook andere adviseurs, betrokken bij de bedrijfsvoering, uitgenodigd worden tijdens de gesprekken waar dit voor de specifieke bedrijfssituatie een meerwaarde kan betekenen.
Tijdens de gesprekken zet u als coach maximaal in op interactie waarbij alle betrokkenen als evenwaardig worden beschouwd en alle aanwezige partners door u gestimuleerd worden om elk hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de gemaakte keuzes.

PROFIEL:

 • U bent dierenarts of gelijkwaardig door ervaring, met kennis van de sector of sectoren waarin u zich als coach wil profileren:
  • Kennis van de gezondheidsproblemen die leiden tot AB gebruik en van de preventieve maatregelen, alternatieven en oplossingen.
  • Kennis en ervaring van beschikbare tools voor het evalueren en opvolgen van gezondheidsproblemen en/of de factoren die hierop van invloed zijn.
  • Goede kennis met betrekking tot bedrijfsvoering en bedrijfstechnische indicatoren.
  • Kosten van bepaalde maatregelen kunnen inschatten.
  • Kennis van de datacollectie en -analyse en de (benchmark)rapportering (AB Register, NRT-tool, Bigame, Sanitel-Med).
  • Kennis van de reductiepaden en van het actieplan 2024.
 • U beschikt over een analytisch vermogen, heeft een kritische blik en durft “out of the box” te denken.
 • U bent proactief en werkt correct en punctueel.
 • U beschikt over een sterke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en kan de argumentatie voor een bepaalde aanpak uitleggen in begrijpelijke taal via voorbeelden, grafische weergaven, anekdotes, etc.
 • U bent in staat contacten te leggen met andere bedrijfsadviseurs en u stelt zich daarin op als diplomatische bruggenbouwer.
 • U beschikt over sterke organisatorische vaardigheden. U kan prioriteiten stellen zonder in te boeten aan flexibiliteit.
 • U heeft een grote zin voor verantwoordelijkheid.
 • U kan vlot overweg met webapplicaties en het courante MS office pakket.
 • U bent bereid om u veelvuldig te verplaatsen binnen België en Noord-Frankrijk.
 • Kennis van of ervaring in coaching is een pluspunt.

 

Om de onpartijdigheid te waarborgen zal de coach een onpartijdigheidsovereenkomst afsluiten met Belplume.

Nadat Belplume u als AB coach erkent, verschijnt uw naam en uw contactgegevens op de Belplume website.
De veehouder en zijn bedrijfsdierenarts zijn vrij om hun keuze te maken uit een lijst van erkende AB coaches op de Belplume website.

Voorafgaand de samenwerking, wordt een contract tussen de betrokken partijen afgesloten waarin de rechten en plichten van elke partij worden opgesomd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het modelformulier van Belplume.

Interesse?
Stuur uw motivatiebrief en uitgebreid CV naar info@belplume.be.

 • Voor de opstart vanaf februari 2022 kan u uw kandidatuur stellen t.e.m. 15 januari 2022.
 • Voor een latere opstart kan u uw kandidatuur op elk moment indienen.

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Lien Lefevre (info@belplume.be) .
Op onze website www.belplume.be vindt u meer informatie terug over Belplume vzw.

Herbekijk de Nederlandstalige infosessie:

Deze infosessie vond plaats op 01-03-2021 en 02-03-2021.
Voor vragen kan u zich richten tot info@belplume.be

Addenda 02-2021 pluimvee lastenboeken

Graag informeren we u over de activatie van nieuwe addenda bij de Belplume lastenboeken;

 • Reproductiebedrijven legkip
 • Reproductiebedrijven braadkip
 • Opfokbedrijven legkip
 • Legkipbedrijven

Voor u als pluimveehouder, betekent dit dat er enkele extra voorwaarden worden gesteld waaraan u dient te voldoen.

Welke addenda worden geactiveerd?
1. AB Register (inclusief nieuwe grootgebruikersplan)

2. Belplume bedrijfsdierenarts

3. Belplume wateronderzoek

Wanneer worden de addenda 02-2021 van kracht?
Er wordt met een overgangsperiode van 1 maand gewerkt.
Op 11/03/2021 zijn deze addenda van kracht.

Waar kan u de addenda 02-2021 terugvinden?
In de komende dagen krijgt u van info@belplume.be een persoonlijke mail met hierin het aangepaste lastenboek met de nieuwe addenda.
De nieuwe addenda zijn achteraan het lastenboek toegevoegd.

De addenda kan u terugvinden in onderstaande link:


Title

Double Click here to edit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Title

Double Click here to edit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
Double Click here to edit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Title

Title

Double Click here to edit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Belplume

Belplume is a Belgian quality system in which all the links of the both the broiler and layer chains are represented.

As of today, over 90% of the Belgian broiler companies are members of Belplume. In addition, 73 companies in the layer chain, as well as 16 hatcheries, 8 abattoirs and 24 transport companies are members.

Every year, these companies undergo inspection to check they observe the Belplume specifications by independent ISO 17065 accredited inspectors.

The quality system comprises all the statutory requirements so that poultry farmers will automatically also be in order with an eye to self-checking for their poultry activity. The supplementary requirements that are included emphasise the participants’ level of quality and assure that equivalence is achieved with foreign systems. For example, there is exchangeability with the Dutch IKB-Kip quality system. Furthermore, Belplume wants to serve as a basis for certification for the distribution chain. Finally, the Belplume quality system also provides for a unique tracking system that allows quick and efficient tracing through the entire production chain.

On this website you will find more information about Belplume’s activities, the standards and the participants.

 • Images are property of VLAM vzw