LIGNE D'ASSISTANCE ANONYME

Via onderstaand formulier kan u anoniem een melding maken van een incident.
Dit kunnen zowel een ernstige gebeurtenis als een storend voorval of lichte verstoring van de normale gang van zaken zijn.
Voorbeelden hiervan zijn incidenten met betrekking tot voedselveiligheid, bioveiligheid, (dier)welzijn, traceerbaarheid, etc.