Herbekijk de Nederlandstalige infosessie:

Deze infosessie vond plaats op 01-03-2021 en 02-03-2021.
Voor vragen kan u zich richten tot info@belplume.be

Addenda 02-2021 pluimvee lastenboeken

Graag informeren we u over de activatie van nieuwe addenda bij enkel de Belplume lastenboeken;

 • Reproductiebedrijven legkip & braadkip
 • Opfokbedrijven legkip
 • Legkipbedrijven

Voor u als pluimveehouder, betekent dit dat er enkele extra voorwaarden worden gesteld waaraan u dient te voldoen.

Welke addenda worden geactiveerd?
1. AB Register (inclusief nieuwe grootgebruikersplan)

2. Belplume bedrijfsdierenarts

3. Belplume wateronderzoek

Wanneer worden de addenda 02-2021 van kracht?
Er wordt met een overgangsperiode van 1 maand gewerkt.
Op 11/03/2021 zijn deze addenda van kracht.

Waar kan u de addenda 02-2021 terugvinden?
In de komende dagen krijgt u van info@belplume.be een persoonlijke mail met hierin het aangepaste lastenboek met de nieuwe addenda.
De nieuwe addenda zijn achteraan het lastenboek toegevoegd.

De addenda kan u terugvinden in onderstaande link:

Bio-veiligheidsmaatregelen

 1. Verhoogde waakzaamheid op stalniveau met inzenden van monsters bij gedaalde legproductie, verhoogde sterfte, verminderde eetlust/wateropname of klinische symptomen.

 2. Beperken van de toegang tot het bedrijf en zeker de stallen tot het absolute minimum en enkel wat noodzakelijk is in het kader van de bedrijfsvoering

 3. Ontsmetting van de voertuigen bij binnenrijden en verlaten van het bedrijf met een toegelaten biocide (zie lijst met toegelaten producten: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/ListedesPBPT3_H5N1_000.pdf)

 4. Verplicht 1 op 1 transport van pluimvee.

 5. De toegang tot het eilokaal is verboden voor personen die niet tot het bedrijf behoren.

 6. De afvoer van pluimvee, uitgezonderd eendagskuikens en slachtdieren, is maar toegelaten indien een monsterneming en analyse voordien de afwezigheid van het H3-virus hebben aangetoond.

 7. De afvoer van broedeieren van een vermeerderbedrijf, uitgezonderd met bestemming een brekerij, is enkel toegelaten indien een geregelde monsterneming en analyse bij de moederdieren de afwezigheid van het H3-virus hebben aangetoond.

 8. Bezoekers (inclusief auditors) parkeren steeds hun wagen buiten het bedrijfsterrein.

 9. Vanaf het betreden van het bedrijfsterrein, doet de bezoeker overschoenen aan.

 10. Wanneer de stallen worden bezocht, kleedt de bezoeker zich steeds in bedrijfseigen kledij en per hok wordt van hokeigen schoeisel gewisseld.

 11. Bij het betreden en verlaten van elk hok, worden de handen ontsmet

Hygiëneprotocol bezoekers

Elke bezoeker, inclusief FAVV-inspecteurs, auditors, dierenartsen, etc, moet zich minimaal aan het Belplume hygiëneprotocol houden. 

! Extra maatregel voor reproductiebedrijven ! 
 • Bij het betreden van het bedrijf moet gedoucht worden. 
 • Ook bij het verlaten van het bedrijf moet opnieuw gedoucht worden

Indien de bezoeker weigert het protocol te volgen, wordt hem/haar de toegang van het bedrijf ontzegd. 

Frequent gestelde vragen:

Wat zijn de gevolgen als ik mijn certificaat langer dan 3 maanden laat vervallen?
U verliest uw Belplume certificaat.
Daarna moet u zich opnieuw inschrijven.
U moet een erkenningsaudit laten uitvoeren in plaats van een opvolgingsaudit.
De erkenningsaudit is per definitie een large audit waardoor dit extra kosten met zich meebrengt.


Hoe kan ik mij opnieuw inschrijven?
 1. Download het juiste inschrijvingsformulier 
 2. Bezorg het ingevulde inschrijvingsformulier aan info@belplume.beBelplume

Belplume is een Belgisch kwaliteitssysteem waarin alle schakels van zowel de braadkippen- als de legkippenkolom vertegenwoordigd zijn.

Op vandaag zijn meer dan 90% van de Belgische braadkippenbedrijven aangesloten bij Belplume. Daarnaast nemen ook 73 bedrijven uit de legkolom deel evenals 16 broeierijen, 8 slachthuizen en 24 transportbedrijven.

Deze bedrijven worden jaarlijks door onafhankelijke ISO 17065-geaccrediteerde inspectie-instellingen gecontroleerd op de naleving van het Belplume-lastenboek.

Het kwaliteitssysteem omvat alle wettelijke voorwaarden zodat pluimveehouders voor hun pluimveeactiviteit onmiddellijk in orde zijn met de autocontrole. Via de bovenwettelijke eisen die zijn opgenomen wordt het kwaliteitsniveau van de deelnemers onderstreept en wordt gelijkwaardigheid bekomen met buitenlandse systemen. Zo is er uitwisselbaarheid met het Nederlandse kwaliteitssysteem IKB-Kip. Daarnaast wil Belplume dienen als basiscertificering voor de distributieketen. Tot slot is in het Belplume kwaliteitssysteem ook een uniek traceringsysteem voorzien dat snelle en efficiënte tracering doorheen de ganse productiekolom toelaat.

Op deze website vindt u meer info terug over de werking van Belplume, de normen en de deelnemers.

 • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw