Lastenboeken Belplume & GSP

De Belplume en GSP lastenboeken zijn private lastenboeken.
 
De deelnemers aan het Belplume of GSP-programma krijgen een compleet lastenboek gratis bezorgd.
 
Andere geïnteresseerden kunnen het lastenboek op aanvraag bekomen.
Per lastenboek wordt een vergoeding van €500,00 exclusief BTW gevraagd.
Gelieve hiervoor contact op te nemen met het Belplume secretariaat op info@belplume.be.

 
 

Lastenboeken Belplume

1. Belplume cahier des charges
 
Er zijn 8 Belplume lastenboeken, waaronder;
 
 1. Lastenboek voor braadkippenbedrijven
 2. Lastenboek voor reproductiebedrijven braadkip
 3. Lastenboek voor legkippenbedrijven
 4. Lastenboek voor reproductiebedrijven legkip
 5. Lastenboek voor opfokbedrijven legkip
 6. Lastenboek voor broeierijen
 7. Lastenboek voor slachthuizen en uitsnijderijen
 8. Lastenboek voor transport
 
Elke deelnemer verbindt zich er toe de algemene voorwaarden, de erkenningsvoorwaarden en de bijhorende bijlagen aangaande zijn specifieke activiteit correct na te leven en steeds te handelen in de geest van het Belplume-lastenboek.
 
2. Productievoorwaarden
 
De krachtlijnen waarrond de Belplume-lastenboeken zijn uitgewerkt, zijn:
 
 • het produceren van veilig kippenvlees en veilige eieren;
 • het waarborgen van degelijke productiemethodes en -omstandigheden;
 • de zorg voor de gezondheid en het welzijn van de dieren;
 • het verzekeren van transparantie en traceerbaarheid via het uitwisselen en terugkoppelen van gegevens.

 

Voornoemde algemene principes worden geconcretiseerd in praktische regels en voorschriften die direct verband houden met de bedrijfsvoering: het geheel van deze bepalingen wordt aangeduid met de term “de erkenningsvoorwaarden van het lastenboek”.
De interpretatie en/of praktische toepassing van deze erkenningsvoorwaarden vraagt veelal verder verduidelijking van een zeer specifiek thema: dat is opgenomen in bijlagen bij de erkenningsvoorwaarden.
 
Verder zijn de erkenningsvoorwaarden verschillend al naargelang het type bedrijfsactiviteit binnen de braadkippen- en de legkippenkolom: er zijn thans vijf hoofdstukken weerhouden nl. erkenningsvoorwaarden voor reproductiebedrijven (voor braadkippen en voor legkippen), broeierijen, braadkippenbedrijven, slachthuizen en transport van levend pluimvee.
 
Bij wijze van illustratie worden enkele kenmerkende voorschriften uit de erkenningsvoorwaarden voor kippenbedrijven opgesomd:
 • goed uitgeruste hygiënesluis met bedrijfseigen kleding en –schoeisel;
 • gecontroleerde toegang tot het bedrijf aan de hand van bezoekersregister en op slot houden van de bedrijfsgebouwen;
 • aparte opslag van voeder met wachttijd;
 • insleep van dierziekten vermijden door vogeldichte gebouwen, nette vrachtwagens, gebruik van bedrijfseigen kleding en schoeisel;
 • correcte en gedocumenteerde bedrijfsadministratie;
 • gekoelde krengenopslag;
 • doeltreffende ongediertebestrijding.

 

Deze opsomming is slechts een greep uit de aan de bedrijven opgelegde voorwaarden: voor een gedetailleerd overzicht dient het lastenboek te worden geraadpleegd.

 

LASTENBOEK GSP

GSP-Pluimvee is een kwaliteitssysteem voor pluimveeservicebedrijven. GSP-Pluimvee staat voor Goede Service Praktijken Pluimvee en heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • Pluimvee vangen en laden;
 • Ongediertebestrijding;
 • Ontsmetten;
 • Pluimvee enten;
 • Snavelbehandelen;
 • Reinigen.

 

Een pluimveeservicebedrijf dat GSP-Pluimvee erkend is, geeft een kwalitatieve meerwaarde aan zijn bedrijf. Het doel van GSP-Pluimvee is:

 • Het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening;
 • Het nemen van preventieve maatregelen om insleep van ziekten, pathogenen en/of contaminanten te voorkomen;
 • Het verbeteren van de hygiëne in de pluimveestallen;
 • De kwaliteit van de geleverde dienst verhogen d.m.v. regelmatige scholing.
 • Om te kunnen deelnemen aan het GSP-Pluimvee programma, moet een pluimveeservicebedrijf voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van GSP-Pluimvee en de opleiding GSP-Pluimvee volgen.

 

De erkenningsvoorwaarden zijn opgedeeld in algemene erkenningsvoorwaarden, die van toepassing zijn voor alle deelnemers, en aanvullende erkenningsvoorwaarden die betrekking hebben op een bepaalde activiteit.

De deelnemers aan het GSP-programma krijgen een compleet lastenboek gratis bezorgd. Andere geïnteresseerden kunnen het lastenboek op aanvraag bekomen. 

Alle medewerkers van het pluimveeservicebedrijf de opleiding GSP-Pluimvee moeten volgen. Deze opleiding bestaat uit een algemeen deel voor alle servicebedrijven en een bijkomend specifiek deel voor reinigings-, ontsmettings- en entbedrijven.

 

De bedrijven met een certificaat voor Goede Service Praktijken hebben een administratieve en visuele audit door een geaccrediteerde controle-instelling met goed gevolg doorlopen en worden dus erkend voor hun zorgvuldige werkwijze, preventie tegenover dierziekten, respecteren van de hygiëne op het bedrijf en de permanente scholing van de medewerkers.

 

 • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw