Belplume AB-COACH pluimvee

Vanaf augustus 2022 kunnen AB-coachen ingezet worden op pluimveebedrijven!

De begeleiding van pluimveebedrijven door een AB-coach maakt deel uit van de stapsgewijze opvolging van bedrijven met een langdurig hoog antibioticagebruik.

Het concrete doel is om bij het eerstvolgende antibiotica rapport (6 maanden ná het laatste rapport) een trendwijziging van het antibioticagebruik te verwezenlijken bij het Belplume pluimveebedrijf.

 

Afspraken:

 1. De pluimveehouder kiest samen met de bedrijfsdierenarts zelf een AB-coach uit onderstaande lijst.
 2. Tussen de AB coach en de veehouder wordt er een contract van beperkte duur afgesloten.
  Een standaard contract is beschikbaar vanuit Belplume vzw (zie onderaan de pagina).
 3. Het coaching-traject dient binnen een periode van 6 maanden volledig doorlopen te zijn.
 4. De kosten die gekoppeld zijn aan de AB-coaching worden door de veehouder zelf gedragen.

 

Timing Coaching-traject:

Binnen 14 dagen na ontvangst van rapport: pluimveehouder neemt  telefonisch contact op met een AB Coach.

Binnen 1 maand na ontvangst van rapport: 1e bedrijfsbezoek van AB Coach heeft plaatsgevonden + AB-contract wordt ondertekend.

Binnen 2 maanden na ontvangst van rapport: Rood actieplan, opgemaakt door de AB Coach, wordt doorgestuurd naar Belplume.

Ten laatste 5 maanden na ontvangst van rapport: Laatste bedrijfsbezoek AB Coach heeft plaatsgevonden.

 

Het coaching-traject bevat minstens volgende elementen;

 1. Grondige voorbereiding eerste bezoek:
 • Analyse van de antibiotica rapporten
 • Analyse van de vorige actieplannen
 1. Eerste bezoek:
 • Een oorzakenanalyse wordt uitgevoerd door een grondige inventarisatie van de huidige stand van zaken op het bedrijf (management, diergezondheid, bioveiligheid, antibioticumgebruik, etc.).
 • Opmaken Belplume actieplan
 1. Verwerking eerste bedrijfsbezoek:
 • Verwerken van de resultaten
 • Eventueel bijkomend contact met andere actoren (broeierij, veevoederleverancier,…)
 • Rapport van de oorzakenanalyse
 • Finaliseren Belplume actieplan
 1. Voorbereiding tweede bezoek
 2. Tweede bezoek:
 • Evaluatie van de impact van het Belplume actieplan
 • Eventuele bijsturing van het actieplan.
 1. Verwerken tweede bedrijfsbezoek
 • Eventuele bijsturing van het actieplan.
 1. Een eindrapport.

 

Erkende Belplume AB-coachen:

Enkel onderstaande AB-coaches zijn erkend door Belplume vzw om Belplume leden te begeleiden:

 

 

 • Van Limbergen Tommy:

Documenten

Open vacature AB Coach

AB COACH (m/v/x)

Een verantwoord antibioticumgebruik is één van de speerpunten in het kwaliteitsbeleid binnen Belplume. Over de jaren heen implementeerde Belplume een uitgebreid en onderbouwd antibioticumbeleid. Belplume ondertekende mee voor zowel het AB convenant 2016-2020 als het recente convenant 2020-2024. Er werden verschillende maatregelen uitgewerkt om de doelstellingen in deze convenanten na te streven. Een verantwoord antibioticumbeleid blijft ook in de toekomst een kernwaarde binnen onze kwaliteitswerking.
Vanaf februari 2022 zal Belplume AB coaches inzetten ter begeleiding van bedrijven die langdurig een hoog antibioticumgebruik vertonen. Daarvoor is Belplume nu op zoek naar coaches die zich willen engageren om onze leden te begeleiden in hun traject naar een lager en verantwoord antibioticumgebruik.

TAKEN

 Als AB coach zorgt u voor een gerichte, bedrijfsspecifieke begeleiding met als doel:

 • Een oorzakenanalyse van het langdurig hoog antibioticumgebruik op het bedrijf.
 • Een optimalisatie van de diergezondheid en het bedrijfsmanagement in de brede zin via gerichte interventies en/of de toepassing van alternatieve strategieën.
 • Duurzame verandering van de bedrijfsvoering in samenspraak met alle betrokken actoren op het bedrijf, met een reductie van het antibioticagebruik tot gevolg en zonder verlies aan economische rentabiliteit.
 • Het concrete doel is om bij het eerstvolgende antibiotica rapport (6 maanden ná het laatste rapport) een trendwijziging van het antibioticagebruik te verwezenlijken bij het Belplume pluimveebedrijf.

 

Het coaching-traject dient binnen een periode van 6 maanden volledig doorlopen te zijn.

Naast de veehouder en de bedrijfsdierenarts is het wellicht nodig dat ook andere adviseurs, betrokken bij de bedrijfsvoering, uitgenodigd worden tijdens de gesprekken waar dit voor de specifieke bedrijfssituatie een meerwaarde kan betekenen.
Tijdens de gesprekken zet u als coach maximaal in op interactie waarbij alle betrokkenen als evenwaardig worden beschouwd en alle aanwezige partners door u gestimuleerd worden om elk hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de gemaakte keuzes.

PROFIEL:

 • U bent dierenarts met kennis van de sector of sectoren waarin u zich als coach wil profileren:
  • Kennis van de gezondheidsproblemen die leiden tot AB gebruik en van de preventieve maatregelen, alternatieven en oplossingen.
  • Kennis en ervaring van beschikbare tools voor het evalueren en opvolgen van gezondheidsproblemen en/of de factoren die hierop van invloed zijn.
  • Goede kennis met betrekking tot bedrijfsvoering en bedrijfstechnische indicatoren.
  • Kosten van bepaalde maatregelen kunnen inschatten.
  • Kennis van de datacollectie en -analyse en de (benchmark)rapportering (AB Register, NRT-tool, Bigame, Sanitel-Med).
  • Kennis van de reductiepaden en van het actieplan 2024.
 • U beschikt over een analytisch vermogen, heeft een kritische blik en durft “out of the box” te denken.
 • U bent proactief en werkt correct en punctueel.
 • U beschikt over een sterke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en kan de argumentatie voor een bepaalde aanpak uitleggen in begrijpelijke taal via voorbeelden, grafische weergaven, anekdotes, etc.
 • U bent in staat contacten te leggen met andere bedrijfsadviseurs en u stelt zich daarin op als diplomatische bruggenbouwer.
 • U beschikt over sterke organisatorische vaardigheden. U kan prioriteiten stellen zonder in te boeten aan flexibiliteit.
 • U heeft een grote zin voor verantwoordelijkheid.
 • U kan vlot overweg met webapplicaties en het courante MS office pakket.
 • U bent bereid om u veelvuldig te verplaatsen binnen België en Noord-Frankrijk.
 • Kennis van of ervaring in coaching is een pluspunt.

 

Om de onpartijdigheid te waarborgen zal de coach een onpartijdigheidsovereenkomst afsluiten met Belplume.

Nadat Belplume u als AB coach erkent, verschijnt uw naam en uw contactgegevens op de Belplume website.
De veehouder en zijn bedrijfsdierenarts zijn vrij om hun keuze te maken uit een lijst van erkende AB coaches op de Belplume website.

Voorafgaand de samenwerking, wordt een contract tussen de betrokken partijen afgesloten waarin de rechten en plichten van elke partij worden opgesomd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het modelformulier van Belplume.

 

Interesse?


Stuur uw motivatiebrief en uitgebreid CV naar info@belplume.be.

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Lien Lefevre (info@belplume.be) .
 

 • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw