Organisatie

Op 19 maart 2002 hebben alle geledingen van de braadkippenkolom gezamenlijk het initiatief genomen om de vzw Belplume op te richten. Vzw Belplume stond daarmee in voor de opstart en de uitbouw van een Integraal Kwaliteitsbeheersysteem voor braadkippen. 

Een aantal jaar na de braadkippensector zette ook de leghennenhouderij de stap naar een eenvormig Belgisch kwaliteitssysteem: sinds eind 2009 kunnen ook de opfok- en leghennenbedrijven en de legvermeerderingsbedrijven zich aansluiten bij Belplume. 

Belplume vzw wordt momenteel aangestuurd door alle representatieve groeperingen van de professionele pluimveesector, met name:

 

 

 • Nationale Beroepsvereniging van Fokkers en Broeiers vzw (NBFB);
 • Vlaamse bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw (Pluimvee);
 • Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen vzw (NVP);
 • Vereniging van Industriële Pluimveeslachterijen van België vzw (VIP);
 • Belgian feed association (BFA);
 • Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen vzw (VEPEK);
 • Boerenbond, Sectorvakgroep pluimvee en kleinvee;
 • Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) ;
 • Servi-Pluim vzw;
 • Nationaal Verbond van Eierhandelaars vzw (NVE);
 • Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
 • Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing vzw (VLAM).
 • Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV)

 

 

 • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw