Opleiding broeierij verantwoordelijke dierenwelzijn

Sinds 01/01/2019 dient elke Belplume broeierij een ‘Dierenwelzijnsverantwoordelijke” aan te stellen.

Deze dierenwelzijnsverantwoordelijke dient een erkende opleiding gevolgd te hebben & in het bezit te zijn van een getuigschrift.

De dierenwelzijnsverantwoordelijke is binnen de broeierij verantwoordelijk voor de opleiding van het personeel.
 

Taal:

Engels

 

Kostprijs:

€50,00 (exclusief BTW) per deelnemer aangesloten bij een Belplume erkende broeierij.

€70,00 (exclusief BTW) per externe deelnemer.

Inschrijvingsformulier opleiding broeierij verantwoordelijke:

  • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw