VKI-document pluimvee

Wat is een VKI-document? 
Voor elk dier of elk lot dieren dat naar het slachthuis wordt gestuurd, dient elke veehouder de zogenaamde "informatie over de voedselketen" (korter: voedselketeninformatie of VKI ) aan de slachthuisexploitant te bezorgen. De nodige gegevens dient de veehouder te putten uit zijn bedrijfsregisters die hij overeenkomstig Europese regels moet bijhouden.

Extra aandacht!
➢ Het VKI-formulier moet minstens 2 werkdagen vóór de slachting toekomen in het slachthuis.
➢ Enkel de lichtblauwe vakken moeten ingevuld worden.
➢ Het beslagnummer is een 12cijferige code met formaat: BEXXXXXXXX-030X
➢ Extra toelichting vindt u terug onder het tabblad “Instructies”
➢ Data worden met "-" opgemaakt met formaat XX-XX-XXXX

Het VKI-document specifiek voor braadkippen met versienummer ‘versie 07-12-2020’ is vanaf 07-12-2020 enkel geldig als officieel voedselketeninformatie-document.
 
Ontbreekt een geneesmiddel? Meld dit gerust aan info@belplume.be
Het nieuwe geneesmiddel zal opgenomen worden in de volgende update (circa elke 6 maanden).

VKI-document specifiek voor braadkippen

Anders dan braadkip

  • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw